Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Polska elektrownia jądrowa

rteios By rteios 26 października 2022

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła 6 czerwca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni jądrowej o mocy 3750 MWe. Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa, składająca się z maksymalnie trzech bloków, ma powstać na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe z końcem marca ukończyła raport środowiskowy dotyczący budowy bloków jądrowych na Pomorzu. To kluczowy dokument w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, która z kolei stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Gdzie ma powstać elektrownia jądrowa w Polsce?

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiedzialna za inwestycje zbadała dwa warianty lokalizacyjne elektrowni. Obie lokalizacje przeanalizowano pod kątem możliwych technologii. Chodzi o chłodzenie elektrowni w otwartym obiegu wodą morską oraz w chłodniach kominowych, wykorzystujących wodę morską lub w wersji odsolonej.

Wariant 1 „Lubiatowo – Kopalino” zajmuje powierzchnię ok. 2,6 tys. ha w gminie Choczewo, w obrębach geodezyjnych: Jackowo, Sasino i Słajszewo. Jest to wariant preferowany przez spółkę. Nie wymaga wyburzeń i przesiedleń, ponieważ obszar należy do Lasów Państwowych.

Natomiast Wariant 2 w lokalizacji Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino zajmuje 927 ha. Już w latach 80. Polska planowała uruchomienie w Żarnowcu elektrowni jądrowej, jednak inwestycji nie ukończono ze względu na brak funduszy i katastrofę w Czarnobylu. Z tego powodu konieczne byłyby teraz wyburzenia pozostałości tamtej budowy. Ostatecznie oceniono, że budowa w tym miejscu elektrowni jądrowej potrwałaby ok. 17 lat, o 5 lat dłużej niż w wariancie 1.


Źródło: https://tiny.pl/w9j8c