Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Kryzys klimatyczny, a może zmiany klimatu?

rteios By rteios 22 września 2022

Międzyrządowy Panel do spraw Zmian Klimatycznych opublikował najnowszy raport o stanie klimatu Ziemi. Ta najważniejsza naukowo-polityczna instytucja świata od ponad 30 lat monitoruje zmiany w stanie naszej planety. Publikowane co kilka lat raporty, przygotowywane na zlecenie światowych rządów i ONZ, jasno pokazują, że Ziemia się ociepla, i że za to ocieplenie odpowiada działalność człowieka.

Co to są zmiany klimatu?

Średnia temperatura Ziemi, biorąca pod uwagę wszystkie pory roku i wszystkie strefy klimatyczne, to dziś około 15 stopni Celsjusza. W przeszłości nasza planeta przechodziła fazy, w których ta temperatura była znacznie wyższa i znacznie niższa. W klimacie następują naturalne wahania i cykle, prowadzące do zmiany globalnych temperatur. Z perspektywy człowieka przebiegają one jednak niezwykle wolno, przez dziesiątki czy setki tysięcy lat. Naukowcy twierdzą, że obecnie temperatury rosną wielokrotnie szybciej.

 

Efekt cieplarniany. Co to jest?

Przyczyną tego ocieplania jest tak zwany efekt cieplarniany. Kiedy promienie słoneczne docierają do powierzchni Ziemi, nasza planeta oddaje je z powrotem w kosmos jako promieniowanie podczerwone. Część z tego promieniowania jest jednak pochłaniana przez znajdujące się w atmosferze gazy cieplarniane. Tak zatrzymana energia podnosi temperaturę atmosfery, a co za tym idzie powierzchni Ziemi. Bez tego efektu Ziemia byłaby o około 30 stopni zimniejsza i nieprzyjazna dla życia.

Ta swoista “klimatyzacja” Ziemi jest jednak bardzo delikatna i łatwo wytrącić ją z równowagi. Naukowcy uważają, że ludzkość przyczyniła się do zdecydowanego wzmocnienia naturalnego efektu cieplarnianego, ponieważ gazy cieplarniane uwalniane na przykład przez spalanie paliw kopalnych czy niektóre działania rolnicze zatrzymują więcej energii i zwiększają temperaturę.

Czym są gazy cieplarniane?

To związki chemiczne, które, znajdując się w atmosferze, przechwytują promieniowanie podczerwone, które inaczej uciekłoby w kosmos. Tak zatrzymana w atmosferze energia podnosi jej temperaturę.

Najsilniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna. Ale jej wpływ na obecne ocieplanie planety jest niewielki, bo pozostaje ona w atmosferze zaledwie przez kilka dni.

Dwutlenek węgla (CO2) pozostaje w atmosferze o wiele dłużej. Nawet dziesiątki czy setki lat. Przez cały ten czas wpływa na podnoszenie temperatury Ziemi. Ogromna część CO2 trafiła do atmosfery przez działalność człowieka. Naukowcy ustalili, że od rozpoczęcia w połowie XVIII w. Rewolucji Przemysłowej, stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o około 50 proc. Dziś jest wyższe niż kiedykolwiek w ciągu co najmniej ostatnich 800 tys. lat. Większość wytworzonych przez człowieka emisji CO2 pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Kiedy drzewa i inne rośliny rosną, pochłaniają CO2 z powietrza. Kiedy są spalane, czy to jako drewno, czy, miliony lat później jako węgiel czy ropa, zmagazynowany węgiel jest uwalniany, przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Przez to, że dwutlenek węgla jest aż tak długowieczny, powrót do poprzedniego poziomu może zająć setki lat.

Działalność człowieka prowadzi także do emisji innych gazów cieplarnianych takich jak metan czy podtlenek azotu. Wiele z nich pochłania promieniowanie podczerwone skuteczniej, niż CO2, ale występują w atmosferze w o wiele mniejszych ilościach.

Źródło: zielona.interia.pl