Aliqua laboris adipisicing consectetur ex sunt duis eu non id aliqua sit duis. Ipsum minim ullamco exercitation est…

Get In Touch

Biogaz, czy to dobry pomysł?

rteios By rteios 24 listopada 2022

Czym jest biogaz?

Wyjaśnienia genezy i znaczenia słowa biogaz najłatwiej dokonać mówiąc o tym, w jaki sposób powstaje. Jak powszechnie wiadomo, większość organicznych produktów rozpoczyna proces rozkładu po tym, gdy jest odpowiednio wystawione na działanie tlenu lub światła słonecznego, aczkolwiek ten pierwszy może być zbędny, gdy go nie ma zachodzi bowiem proces beztlenowej fermentacji. Wszystko ze względu na bakterię znajdującą się w danym produkcie i to, jak zachowuje się w przypadku braku tego tlenu. Najczęściej z procesem rozkładu można się spotkać na różnego rodzaju składowiskach odpadów zachodzi to szybciej, gdy dany produkt jest mokry i otrzymuje małą ilość światła codziennego. W wyniku wspomnianego procesu powstaje mnóstwo metanu i tlenku azotowego, które są uwalniane do atmosfery. Biogaz jest rezultatem tego procesu, a jednocześnie źródłem energii nieporównywalnym z innymi.

Oczywiście bardzo łatwo jest uznać strukturę samego biogazu za lekko chaotyczną, składając się przede wszystkim z metanu i dwutlenku węgla, w jaki sposób jest on w stanie jakoś pomóc nam i zaspokoić nasze potrzeby energetyczne? Cała magia tkwi nie w samym gazie, ale w jego spalaniu – biogaz jest paliwem tylko wtedy, gdy reaguje z tlenem. Wtedy też zamienia się w energię przyjazną dla środowiska, należy powiedzieć.

Reakcja, której jesteśmy świadkami w czasie spalania biogazu sprawia, że ten nie trafia do atmosfery, a zatem po prostu jej nie zatruwa. Nic więc dziwnego, że biogaz staje się obecnie coraz bardziej popularny i już teraz jest używany w wielu najróżniejszych urządzeniach.

Zalety biogazu

  • Jest odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że nigdy nie skończą się jego zasoby – chyba, że skończymy produkować odpady, co jest mało prawdopodobne.
  • Nie zatruwa atmosfery – jest w pełni przyjazny dla środowiska – nie wykorzystuje żadnych ilości tlenu, a zatem może być przechowywany bez jego udziału.
  • Redukuje ilość skażeń ziemi i wody – redukując ilość złych substancji w odpadach zmniejszamy negatywny wpływ jaki mają na ziemię i wodę ? przyczyniamy się zatem do dbania o otaczające nas środowisko.
  • Technologia wykorzystująca go jest tańsza – urządzenia służące do produkcji i wykorzystywania biogazu są coraz lepsze i tańsze. Już teraz ich cena jest znacznie niższa niż innych urządzeń do pozyskiwania eko-energii.
  • Tworzy miejsca pracy – elektrownie wykorzystujące biogaz potrzebują wielu ludzi, którzy byliby je w stanie obsłużyć. W związku z tym biogaz pośrednio przyczynia się do ilości stanowisk pracy. Jako że elektrownie powstają zazwyczaj na wsiach i uboczach miast, docenią to ludzie zamieszkujący te właśnie miejsca.
  • Redukuje efekt cieplarniany – utylizując gazy produkowane na składowiskach odpadów i wykorzystując je jako formy energii znacznie wpływa na redukcję tego efektu. Jest w stanie przetworzyć większość biodegradowalnych odpadów i pracuje w oparciu o proste technologii.

Wady biogazu

  • Niestabilny i niebezpieczny 0 bawienie się metanem, który w każdej chwili może wejść kontakt z tlenem jest dość
  • Zawiera substancje nieczyste – w skrócie oznacza to, iż jest w stanie wywołać rdzę na różnego rodzaju metalowych częściach, trzeba zatem dokonywać przeglądu urządzeń wykorzystujących go.
  • Nieefektywne wykorzystanie – obecnie biogaz nie jest wykorzystywany w tak efektywny sposób, jak mógłby być. Wszystko ze względu na to, że technologia wykorzystująca go bardzo wolno się rozwija, za sprawą czego minie wiele lat, nim stanie się bardzo tani i efektywny.
  • Nieatrakcyjny na większą skalę – proces użycia biogazu na większą skalę nie jest ekonomicznie opłacalny, ponieważ jest bardzo trudno zwiększyć jego dość małą efektywność.